Sakrament chrztu i bierzmowania.

Spisane przez ks.M konferencje włoskiego księdza don Fabbio Rosini z Rzymu nt sakramentu chrztu i bierzmowania. Ponieważ uważałem je za ważne podczas słuchania, poprosiłem o możliwośc udostępnienia notatek z konferencji w internecie. Nalezałoby je doredagować może będzie na to czas. Na razie zamieszczone są w niniejszej formie do wykorzystania.

Skróty w tekście (w odmianie przez przypadki):
J - Jezus
B - Bóg, Boża
DŚ - Duch Św.
M - Maryja
K - Kościół
Bi - bierzmowanie
C - chrzest.

Chrzest. Nadanie imienia

Chrzest. Namaszczenie przedchrzcielne

Chrzest. Błogosławieństwo wody

Chrzest. Wyrzeczenie się szatana i wyznanie wiary

Chrzest. Namaszczenie pochrzcielne

Chrzest. Ryt nałożenia białej szaty

Chrzest. Wręczenie zapalonej świecy

Chrzest. Obrzęd Effatha

Bierzmowanie. Dar bojaźni Bożej i pobożności

Bierzmowanie. Dar umiejętności i rady

Bierzmowanie. Dar męstwa, rozumu, mądrości

Bierzmowanie Duch Święty w NT

stat4u