Bez niej Bóg mógł "zaopiekować się" ową trójką, ale nawet Bóg nie mógłby "zaopiekować się" tym, które nosiła w łonie, gdyby je odrzuciła.


Święta Gianna Beretta Molla


Więcej:
"Oficjalna" strona o Świętej Giannie Beretta Molla


Strona o Św. Giannie


    "Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa, fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom, którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa. Każdy musi przygotować się do własnego powołania: przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne drogi, kształtować i poznawać własny charakter"    Gianna Beretta Molla