Żyjesz według tego jak widzisz świat. I tu jest problem. Bo świat zawsze jest taki jaki jest, a nie taki jak go widzisz.

 

„ Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.”

1 Kor 3:18

 Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność!”

 Mt 6:23

Zawsze chcesz dobrze - przynajmniej dla siebie. Potem często okazuje się, że skutki twoich wyborów są inne niż myślałeś. Miało być prawdziwe Życie, prawdziwe Szczęście. A to ciągle nie to... Tym razem, i następnym

20. Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi;

21. nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia:

22. Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką?

23. Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń.

24. Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał,

25. gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień:

26. więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni,

27. gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść.

28. Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą,

29. gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską,

30. nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie;

31. spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami;

32. odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi.

33. Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia.

Prz 1:20-33

 

10. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości - bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu; a to mi było zapłatą za wszelki mój trud.

11. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakich dokonały moje ręce, i trudowi, jaki sobie przy tym zadałem. A oto: wszystko to marność i pogoń za wiatrem! Z niczego nie ma pożytku pod słońcem.

Koh 2:9-11

 

 

Przynajmniej mnie to dotyczy. Świat jest jaki jest, więc jeśli zakładamy, że jest taki jak myślimy, potem dostajemy bolesne kopnięcie od rzeczywistości.

Założyłem więc by nie mówić jaki świat, tylko patrzeć. I do końca szukać prawdy, nie mojej prawdy, wykraczać poza moje myślenie, moje schematy. Prawda jest lepsza niż kłamstwo – jest rzeczywistością. 

12. Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, i ci ją znajdą, którzy jej szukają,

13. uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać.

14. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich.

15. O niej rozmyślać - to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie:

16. sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.

17. Początkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o naukę - to miłość,

18. miłość zaś - to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności,

19. a nieśmiertelność przybliża do Boga.

20. Tak więc pragnienie Mądrości wiedzie do królestwa.

Mdr 6:12-20

„ Wtedy będziecie szukali Pana, Boga waszego, i znajdziecie Go, jeżeli będziecie do Niego dążyli z całego serca i z całej duszy”.

 Pwt 4:29

„ Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę”.                Mdr6:11

 

„Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca”.

 Jr 29:13

  

 

„Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie - wyrocznia Pana - <i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem - wyrocznia Pana - i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem>”

Jr 29:14

  

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”.

 Mt 7:7

 

Taki był efekt poszukiwań.... Odnalazłem Prawdę, czy Prawda objawiła mi Siebie widząc szczerość moich poszukiwań....  Prawda... i Życie, ...takie przez duże Ż, którego szukałem i pragnąłem, i Droga...i Świat piękniejszy niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć i to, że wszystko w nim działa właściwie i jest dobrze poukładane.

  

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”

 Jn 14:6

 

„Mądrość, wiedza i znajomość Prawa są od Pana, miłość drogi dobrych czynów są od Niego”.

Syr 12:15

 

 

Super przygoda. Ale cóż i na Ciebie ona czeka , na Twój własny sposób.... po to się żyje by ją przeżyć i wybrać.  Więc nie w tym rzecz bym tu przytaczał szczegóły mojej. I do zobaczenia w niebie. To też jest prawda o nas. O Tobie i o mnie.

 

  

„Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami

32. i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”

 Jn 8:31-32

 

 A bywało i bywa różnie... Nie raz dam się jeszcze oszukać... Myślę, że znam lepsze wyjście niż Bóg, że lepiej wiem co dla mnie dobre, co złe... Zrywam wtedy kolejny raz owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego... A zerwany owoc zawsze niesie za sobą śmierć... Tam gdzie mogło być życie, miłość...

 

 

„1. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?

2. Niewiasta odpowiedziała wężowi: Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy,

3. tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli.

4. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: Na pewno nie umrzecie!

5. Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło.

6. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł.

7. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.”

 Rdz 3:1-7

 

Dziękować Bogu w tych moich poszukiwaniach Prawdy o Świecie pomyślałem sobie, że gdzieś w szafie w dużym pokoju leży gruba księga, i może warto sprawdzić co się stanie jak tam zajrzę... To też była i jest nadal jedna z najwspanialszych przygód mojego życia. Oczywiście chodzi mi o Biblię. Mnie często zwala z nóg – gdy Bóg mówi – to jest dopiero szczęście.

 

9. Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość.

Ba 3:9