"Panie Proszę Cię, pomóż mi

Błagam Cię, prowadź mnie

Panie jestem pewna, że to ty podtrzymujesz moją duszę"

                                                                      Święta Foy - Santa Fe

Córka bogatego urzędnika rzymskiego, poganina. Nawrócona na chrześcijaństwo przez nianię. Nie chciała uznać boskiego kultu cezara dlatego miała być spalona, lecz płomienie zgasły. Została ścięta 06.10.303 r. Zginęła w młodym wieku.

 

 

"Panie, zachowaj mnie od zgubnego mniemania,

że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.

Wyzwól mój umysł od niekończącego się brnięcia w szczegóły,

i dodaj mi skrzydeł, żebym w lot przechodził do rzeczy.

Użycz mi chwalebnego uczucia, że czasem mogę się mylić.

Zachowaj mnie miłym dla ludzi,

choć naprawdę z niektórymi trudno jest wytrzymać.

                                                                      Św. Tomasz z Akwinu

Miłość nie liczy się z siłami, wierzy w niepodobne.

Bóg jest źródłem szczęścia, a kto się zbliża do Boga - uczestniczy w Jego szczęściu i już w tym życiu kosztuje tego szczęścia. Ale wiele dusz nie zna prawdziwego szczęścia i go nie odczuwa, nie rozumie...

Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy - oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.

Opisać głębiej miłości się nie da. Trzeba doświadczać.

Źródło szczęścia i pokoju nie zewnątrz, ale wewnątrz nas przebywa.

                                                                      Św. Maksymilian Maria Kolbe

Prawdziwa i doskonała radość

Pewnego dnia u Świętej Maryi [Matki Bożej Anielskiej] św. Franciszek zawołał brata Leona i powiedział: "Bracie Leonie, pisz". Ten odpowiedział: "Jestem gotów". Pisz - rzecze - czym jest prawdziwa radość. Przybywa posłaniec i mówi, że wszyscy profesorowie z Paryża wstąpili do zakonu; napisz - to nie jest prawdziwa radość. Że tak samo uczynili wszyscy prałaci z tamtej strony Alp, arcybiskupi i biskupi, również król Francji i Anglii; napisz - to nie prawdziwa radość. Tak samo, że moi bracia poszli do niewiernych i nawrócili wszystkich do wiary; że mam od Boga tak wielką łaskę, że uzdrawiam chorych i czynię wiele cudów; mówię ci, że w tym wszystkim nie kryje się prawdziwa radość. Lecz co to jest prawdziwa radość?
Wracam z Perugii i późną nocą przychodzę tu, jest zima i słota, i tak zimno, że u dołu tuniki zwisają zmarznięte sople i ranią wciąż nogi, i krew płynie z tych ran. I cały zabłocony, zziębnięty i zlodowaciały przychodzę do bramy; i gdy długo pukałem i wołałem, przyszedł brat i pyta: "Kto jest?" Odpowiadam: "Brat Franciszek". A ten mówi: "Wynoś się; to nie jest pora stosowna do chodzenia; nie wejdziesz". A gdy ja znowu nalegam, odpowiada: "Wynoś się; ty jesteś prosty i niewykształcony. Jesteś teraz zupełnie zbyteczny. Jest nas tylu i takich, że nie potrzebujemy ciebie". A ja znowu staję przy bramie i mówię: "Na miłość Bożą przyjmijcie mnie na tę noc". A on odpowiada: "Nic z tego. Idź tam, gdzie są krzyżowcy i proś". Powiadam ci: jeśli zachowam cierpliwość i nie rozgniewam się, na tym polega prawdziwa radość i prawdziwa cnota i zbawienie duszy.

                                                                      Św. Franciszek z Asyżu

"Naucz mnie, Panie,Twej drogi,

bym postepował według Twojej Prawdy!

Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego Imienia!

Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże,

z całego serca mojego

i na wieki będę sławił Twe Imię,

bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie

i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu."

                                                                      Ps. 86. 11-13

 Basic Instruction Before Leaving Earth