"Wstań i chodź" Rekolekcje wielkopostne o uzdrowieniu dla Duszpasterstwa
Akademickiego UMCS marzec 2007

26.03.2007
UZDROWIENIE

Prowadzenie: Wspólnota Odnowy życia Chrześcijańskiego "Nowe Jeruzalem" z
Krakowa
Miejsce:
26 i 27 marca godz 19.00 aula Wydziału Prawa UMCS (wejście jak do
rektoratu) - spotkanie modlitewne z katechezą
28 marca godz 19.30 Msza Sw - Kościół NP NMP ul. Staszica 16

Wszyscy mamy podobne brzemiona: smutku, zwątpienia, strachu. Ludzie
czują się odrzuceni, niekochani, nie maja poczucia wartości. Mamy
doświadczenie krzywdy: doświadczanej od innych i czynionej innym.
Krzywda, zranienie jest konsekwencją grzechu. Nasza natura jednością:
ciała, duszy i ducha. Życie jest relacją i aby owocnie żyć te wymiary
muszą być w harmonii. Jest ważne jak traktuję ciało: bulimia, anoreksja,
prostytucja, autoerotyzm - korzeń tego lezy w naszym obszarze duchowym.

Żródła choroby duszy:
1. nasz grzech
2. grzech innych lub niezawinione doświadczenia
Wobec tej sytuacji potrzebujemy nie tylko czynić pokutę i stawać w
prawdzie, potrzebujemyvteż glębokiego uzdrowienia wewnętrznego.
Zranienie tym większe im osoba bliższa. Dominacja, agresja, "ty
zawsze...", akty zemsty itd - okazje do zranień i miejsca, które
potrzebują uzdrowienia. tylko Bóg ma dostęp do naszej sfery duchowej.
Alienacja, zamknięcie - owoce zranienia. Zranienie wewnętrzne jeśli nie
zostanie poddane procesowi uzdrowienia może prowadzić do eskalacji:
alkoholizm, autoerotyzm, samobójstwa nawet. Stoją za tym konkretne
demony, które mogą tymi kanałami oddziaływać.

Można też czcić swoje nieszczęście, urazy, bóle kiedy człowiek skupiony
na swoim stanie nie moze z tego wybrnąć. Choć sytuacje bywają trudne i
tego nie nalezy negować.

Książki: "Wolni od niemocy" "Bestia i prorok" "Krzywdę wymyślił szatan"
- Pelanowski

Krzywdę wymyślił szatan, a Bóg wymyślił by nawet nasze poniżenie nas
wywyższało, z odrzucenia Bóg wymyślił chwałę. Nie wiesz co Bóg ci
przygotował.
nie możesz wejść do jakiejś grupy, nie martw się
Krzyż: największa przemiana - stał się wywyższeniem.

Tłumaczy się dziecku pośmierci taty: nie płacz, mężczyzna nie płacze,
ale ta rana kiedyś wyjdzie i trzeba ją uznać, ale i nie nadawać
przesady. Skonfrontować się ze swoimi problemami, inaczej one się potem
będą ujawniały (w dysfunkcjach).

Prezydent stowarzyszenia egzorcystówe: ks . Pereira: przeklinanie i
osądzanie to grzechy Polaków.

Wg ich korzeni będziemy ich rozumieć: pyskaty, odpychający - gdzieś
został zraniony, stracił ufność i jest zbuntowany. Doświadczenie krzywdy
otwiera na dalsze krzywdzenie siebie i innych.

Proces pomagający odkryć wewnętrzne rany może odbywać się tylko w
obecności Ducha Św: jest to ANAMNEZA. w ODRÓŻNIENIU OD INTROSPEKCJI,
gdzie inicjatywa poszukiwania należy do człowieka. W anamnezie człowiek
pozwala by Duch Św pozwolił nas prowadzić do naszych ukrytych zranień,
by to co bolesne w naszej przeszłości dotknęła ręka Jezusa i zamknęła ją
w morzułaski, uzdrowienia i miłości - by Jezus uleczył przeszłość, którą
nosimy w sobie. Gdy pozwolimy Jezusowi by wszedł w nasze rany przeżycia
przestają być koszmarem: przestajemy się ich bać, nie musimy uciekać,
ukrywać się i oskarżać, nie musimy się ranić i rozczulać nad sobą.
Depresja: wyznanie grzechu rozczulania się nad sobą.
Oddać Jezusowi nasze życiowe straty. Lekarstwo: sakramenty, modlitwa o
uzdrowienie wewnętrzne.

4 FILARY MODLITWY O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE:
1. pOSTAWIENIE JEZUSA NA 1 MIEJSCU, na właściwym miejscu: to On jest
Panem i Zbawicielem
2. wszystkie trudne sprawy szczerze powierzyć Jezusowi
3. Przebaczenie - klucz uzdrowienia
4. przy pomocy łaski zaakceptować to co sie nie da zmienić

Etapy uzdrowienia: 1 etap: okres prenatalny, 9 miesięcy, b. ważny jest
moment poczęcia, zostawmy to Bożemu Miłosierdziu.

Prawdziwe uzdrowienie nie polega na tym że rana którą noszę zniknie a ja
o niej zapomnę.
Prawdziwe uzdrowienie to przebóstwienie ran: są ale nie są bolesne i
mogą stać się płodne: jak z ran Jezusa, jeśli Mu pozwolę może z nich
wypłynąć zycie.
Moge się tez podzielić moim uzdrowieniem: Jezus pośle do ludzi by ich
uratować i uzdrowić.

http://www.nowejeruzalem.krakow.pl/
http://www.wieczorychwaly.krakow.pl/

Dialog pomiędzy Kobietą i mężczyzną jest najglębszym doświadczeniem
dialogu dlatego też często wiąże się z nim sporo winy i krzywdy. Często
owocem jest milczenie, które zabija. Nie ma nic gorszego niż milczenie.
Milczenie sprawia, że nie wiadomo co się dzieje, nie wiadomo o co chodzi
- jeśli wypowiedziane jest straszne to tylko do granicy, milczenie jest
straszne bez granic.

Doświadczenie czułej miłości może dać i ojciec i matka, oparcia ze
strony człowieka. Rodzice dali nam wystarczająco tego doświadczenia tak
by można było iść dalej, powierzymy to Bogu a On to pomnoży. Wystarczy
powierzyć Bogu.
Przebacz Boże zaniedbania wobec tych którzy mają z nami wzrastać.

Wspaniałe doświadczenie wsparcia. Każdy dostał tyle od matki, że może z
tym iść dalej. Ojcowie dali nam poczucie własnej wartości i otwarcie na
świat.

Uporządkuj Boże nasze stłamszone uczucia, dziwne tajemnice, które
straszą, nieokreśloność.
Pomnóż w nas Boże wiarę pełną czułości którą mogą dać kobiety i poczucie
wartości które mogą dać mężczyźni.

Pożalic się na mężczyzn którzy na jakimś etapie naszego życia nie dali rady. Pożalic się przed Bogiem za swoją i czyjąś krzywdę.
Gdy krzywdzimy innych to też jest to i nasz ból, robimy tez tym krzywdę i sobie i to wszystko potrzebuje uzdrowienia.

Słowo:

 Iz 45.2-5

"2 Ja pójdę przed tobą
i nierówności wygładzę.
Skruszę miedziane podwoje
i połamię żelazne zawory.
Przekażę ci skarby schowane
i bogactwa głęboko ukryte,
ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan,
który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela.
Z powodu sługi mego Jakuba,
Izraela, mojego wybrańca,
nazwałem ciebie twoim imieniem,
pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś.
Ja jestem Pan, i nie ma innego.
Poza Mną nie ma Boga. "
***************
"Bóg da ci nowe Imię, Bóg ci objawi nowe życie"


27.03.2007
Rz 4.18-25

Wzór wiary chrześcijan

    18 On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo*. 19 I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary. 20 I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu 21 i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. 22 Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość. 23 A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, 24 ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. 25 On to został wydany za nasze grzechy* i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.


Rdz 1.27 i 31
27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
    na obraz Boży go stworzył:
    stworzył mężczyznę i niewiastę.

31 A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.